loader

NOVOSTI

U februarskom izdanju časopisa Health, pročitajte više o terapiji Orthokin, koju jedino u Crnoj Gori možete dobiti u bolnici Medtim.

title

Orhokin terapija je veoma poznata u svijetu i veliki broj poznatih ličnosti, a posebno iz svijeta sporta su primjenom ove terapije omogućili nesmetanu dalju fizičku aktivnost.

Bolnica Medtim- inovator u polju ortopedske hirurgije i ortopedije!

Saradnja sa Osiguravajućim kućama

title

Specijalna bolnica Dr Medtim ima potpisan ugovor sa tri osiguravajuće kuće za pružanje zdravstvenih usluga i to:

  • Lovćen osiguranjem
  • Sava osiguranjem
  • Generalli osiguranjem