loader

USLUGE

Hronične rane

title

Hronične rane nastaju kao posljedica neadekvatne primarne obrade akutne rane, oštećenja krvnih žila, pritiska ili dijabetesa, kao i rane koje se previjaju duže od 5 nedelja.

U našoj bolnici rane se tretiraju na savremeni način-oblogama. Preparati, materijal i obloge (u našoj bolnici se koriste isključivo preparati LR (http://www.lohmann-rauscher.com/) spriječavaju kontaminaciju rana, omogućavaju optimalnu vlažnost, kao i što znatno olakšavaju i ubrzavaju proces oporavka rane. Neke od obloga sadrže antimikrobne supstance (srebro ili PHMB) ili analgetike (ibuprofen). Postoje više tipova hroničnih rana i to:

  • Rane na potkoljenicama (ulcus cruris)
  • Rane na stopalima (dijabetično stopalo)
  • Rane nastale zbog stalnog sjedjenja ili ležanja (ulcus decubitalis)

Ulcus cruris

Ulcusi nastaju iz dva razloga:

  • Oštećenih arterija- arterijski ulkusi (rane najčešće nastaju na prstima ili petama; ulkusi su mali, bolni, često duboki). Ove vrste rana se previjaju, ali uz vaskularnu rekonstrukciju
  • Venske insuficijencije- venski ulkusi (rane najčešće nastaju na donjem dijelu potkoljenice; najčešće su izuzetno bolne, dugotrajne i praćene obilnim sekretom). Pored tretiranja rane, u našoj bolnici radimo i kompresivnu terapiju, kao i tretiranje linfedema

Dijabetičko stopalo

Dijabetičko stopalo nastaje zbog periferne polineuropatije (oštećenje živaca uz pojavu trnjenja) ili oštećenja malih krvnih žila koje dovode do loše prokvljenosti stopala. Upravo pacijenti sa dijabetesom imaju povećani rizik za nastanak rana usled oštećenja krvnih žila i živaca. U dijabetične rane spadaju: gangrene (suva i vlažna gangrena), dekubitalna rana na petama, zglobovima ili prstima.

Ulcus decubitalis

Decubitusi nastaju na predilekcijskim mjestima kao što su lopatice, laktovi, trtica, bokovi, gležnjevi i pete. Osim toga, razvoju dekubita potpomažu i dodatni faktori kao što su dugotrajno ležanje, inkontinencija, itd.