loader

NAŠ TIM

Ortopedija i traumatologija

title

Prof. dr Zoran Popović

Stručno se usavršavao u Institutu za vještačke zglobove, Lujvil, Kentaki, SAD. Druga edukacija u SAD bila je u “Rush Praesbiterian Hospital Chicago”. Svoje dugogodišnje i bogato stručno iskustvo je stekao na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju VMA.

dr Srđan Živanović

Zapošljen je na odeljenju ortopedije i traumatologije, Regionalna bolnica u Viborgu, Danska, na klinici za rame i lakat. Proveo je godinu dana (2014.) na usavršavanju na Klinici za ortopediju ramena i lakta, Univerzitetska bolnica Aalborg, Danska. Aktivan je član Danskog i Srpskog udruženja za rame i lakat.

dr Nebojša Jovanović

Specijalista mikrohirurgije, uža oblast mikrohirurgija šake. Trenutno zapošljen na ortopedskoj klinici Rashid Hospital u Dubaiju.

Prof. dr Miroslav Kezunović

Redovni profesor na UCG. Zapošljen na odjeljenju Ortopedije i Traumatologije KCCG. Doktor muške i ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore. Usavršavao se širom svijeta. Napisao je veliki broj naučnih radova.

Plastična, estetska i rekonstruktivna hirurgija

title

dr Milomir Gačević

Član Srpskog, Balkanskog, Evropskog i Svjetskog udruženja hirurga plastičara. Član udruženja estetskih hirurga Mediterana i estetskih hirurga svijeta (ISAPS). Svoje dugogodišnje iskustvo je stekao na Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA.

Prof. dr Marijan Novaković

Član Srpskog, Balkanskog, Evropskog i Svjetskog udruženja hirurga plastičara, kao i Mediteranskog Savjeta za opekotine (MBC), Svjetskog društva za mikrohirurgiju (WSRM). Predsjednik je Srpskog Udruženja plastičnih hirurga od 2007. godine. Svoje iskustvo stekao je na Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA, kao i na mjestu načelnika VMA.

ORL

title

Prof. dr Miroljub Todorović

Obavlja dužnost Načelnika Odjeljenja otologije sa kabinetom za audiologiju u bolnici Danilo I na Cetinju.

Vaskularna hirurgija

title

dr Momir Šarac

Stručno usavršavanje stekao u Dubaiju i Sent Galenu (Švajcarska). Iskustvo stekao na Klinici za Vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju VMA.

Opšta i grudna hirurgija

title

Prof. dr Miodrag Caro Pavličić

Dugogodišnji direktor hiruške klinike KCCG, kao i šef centra za grudnu hirurgiju KCCG. Takođe je obavljao funkciju Medicinskog direktora KCCG i bio Ministar zdravlja od 2002-2006. godine. Usavršavao se širom svijeta i član je mnogobrojnih zdravstvenih udruženja.

dr Branko Čampar

Zapošljen u hiruškoj klinici KCCG od 2002. godine. Usavršavao se širom svijeta- u Njemačkoj, Danskoj, Irskoj, Americi i Portugalu.

Neurohirurgija

title

Prof. dr Ljubodrag Minić

Dugogodišnji načelnik na Klinici za neurohirurgiju VMA. Član je Svjetske federacije neurohiruških udruženja od 2000. god., Evropske asocijacije neurohirurga od 2005. god., kao i stalni član Udruženja neurohirurga Srbije. Napisao je 33 stručna rada i imao više desetina usavršavanja širom svijeta.

Dermatologija

title

dr Svetlana Vučeković

Član je evropskog udruženja dermatovenerologa EADV. Napisala 50 radova iz oblasti dermatologije i venerologije. Učesnica velikog broja Evropskih i Svjetskih foruma dermatologije. Izvršni direktor bolnice Medtim.

Endokrinologija

title

Prof. dr Zoran Anđelković

Član je Evropskog udruženja za izučavanje dijabetesa EASD, Američke dijabetološke asocijacije ADA, kao i Srpske nacionalne komisije za suzbijanje jod deficitarnih bolesti. Publikovao je 72 naučna rada. Iskustvo stekao na Klinici za endokrinologiju VMA.

Reumatologija

title

Prof. dr Dušan Stefanović

Član je predsjedništva Udruženja reumatologa Srbije, Reumatološke sekcije SLD i Sekcije imunologa SLD. Publikovao je oko 350 naučnih radova i 3 knjige iz oblasti reumatologije. Iskustvo stekao na Klinici za rematologiju i kliničku imunologiju VMA.

Gastroenterologija

title

Prof. dr Srđan Đuranović

Redovni profesor Interne medicine i gastroenterologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.  Načelnik je odeljenja gastroenterologije na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, KCS. Predsjednik Udruženja gastroenterologa Srbije (2014-2018.). Usavršavao se u SAD, Njemačkoj, Engleskoj i Francuskoj.  Autor je ili koautor 52 rada i 89 apstrakata na kongresima i stručnim sastancima.

Prof. dr Radoje Doder

Od 2001. godine se nalazi na poziciji Načelnika Klinike za gastroenterologiju VMA. Član je Evropskog udruženja za onkologiju i Srpskog Ljekarskog društva. Predsjednik je Udruženja za digestivne endoskopije JYEGA. Publikovao je 45 radova i bio koautor za 3 monografije.

Urologija

title

dr Predrag Marić

Dr Predrag Marić je specijalista urologije sa više od 20 godina iskustva u radu. Usavršavao se u više navrata širom svijeta. Član je brojnih uroloških udruženja.

Pulmologija

title

dr Vukoica Karličić

Specijalista je pneumoftiziologije sa iskustvom od 30 godina rada u oblasti interventne bronhoskopije. Uža sfera interesovanja u dosadašnjem radu je interventna pulmologija. Član je u svim domaćim pulmološkim udruženjima i ERS. Nekoliko desetina publikacija je do sada izdao.

Radiologija

title

dr Danica Raičević

Od 2010. godine zapošljena na odjeljenju za Radiologiju KCCG. Učestvovala na velikom broju seminara i kongresa. Usavršavala se u Sloveniji.

Ginekologija

title

dr Zdenka Koturović

Zapošljena u bolnici ,,Danilo I,, na Cetinju, na Odjeljenju za humanu reprodukciju, kao subspecijalista iz inferoliteta i steriliteta.